x
Menstruace

Lékařské zákroky během menstruace

Některé, zejména mladší, ženy ani nenapadne, že menstruace a operace nejdou dohromady. Lékař by vás na toto měl samozřejmě upozornit, nicméně pojďme si dnes povědět, proč tomu tak je.

Jak už jsme psali v článcích dříve, menstruace zásadně ovlivňuje fyziologické procesy v těle. Zátěží pro organismus je samozřejmě i operace jako taková, a každá operace má svá rizika, přestože některé menší zákroky mají rizika minimální, vždy tu nějaká jsou. Menstruace sice tato rizika nezvyšuje, nicméně pokud by k nějakým problémům během operace došlo, zásadně ovlivňuje jejich řešení. Pacientka může upadnout do šokového stavu, kdy nedochází ke správnému prokrvení orgánů a v extrémních případech může tento stav skončit smrtí. Zároveň se můžou objevit komplikace, při kterých je nutné pacientce zavést močovou cévku, v případě, že však žena menstruuje, je tento zákrok značně zkomplikován a vám se může dostat do močových cest infekce.

Kromě Vašeho vlastního ohrožení, může menstruace však ovlivnit i další pacienty. Na operačních sálech je nutné udržovat maximální hygienické podmínky, ostatně lékaři se převlékají, vše včetně nástrojů se dezinfikuje atd., přestože i po vás by tedy bylo lůžko řádně vydezinfikováno, stejně je lepší možným infekčním onemocněním předcházet, jak jen to jde.

Toto samozřejmě platí u plánovaných operací. Pokud budete ohroženi na životě, například v případě autonehody apod., pak vám samozřejmě lékaři poskytnou nejen první pomoc ale i potřebné zákroky včetně operací. V takovém případě je samozřejmě prioritou vám zachránit život, s infekcí se dá vypořádat i zpětně. Pokud však nejste na životě ohrožení, zákrok byste podstupovat neměly.

Nejde ale jen o operace, během menstruace byste neměla postupovat ani menší zákroky jako je například trhání mandlí, či vytrhnutí zubu. Opět platí, že v případě akutní bolesti zubu, vám zubař první pomoc poskytne, větší zákroky se však naplánují na období po menstruaci.

Pokud se chystáte na plánovaný zákrok, lékař by se vás měl vždy zeptat na váš menstruační cyklus, pokud tak neučiní, stejně si spočítejte, zda vám termín vychází mimo menstruaci. Ušetříte si tak zbytečnou cestu, protože při příjmu v nemocnici se vás na toto zeptají, případně zbytečné komplikace při samotném zákroku.

Cookie Nastavení